top of page
image.jpg
image.jpg

Ouder/ kindrelatie

Er komt een vrouw bij mij (53) met haar dochter (30) Zij hebben een verstoorde verhouding en de dochter heeft wat emotionele klachten. Ik heb een intakegesprek met moeder, een intake gesprek met dochter en al snel wordt mij duidelijk dat de beleving van bepaalde feiten heel anders is. Een traumatische ervaring van de dochter in haar jeugd ligt hieraan ten grondslag. 

Ook al kon moeder hier niets aan doen en weet de dochter dit ook, het is niet goed verwerkt. Dan volgt een gesprek met beide dames tegelijk. Ik vertel hen wat ik zie en vraag hen of het o.k. voor hen zou zijn een sessie te doen. Ik leg uit wat dit precies inhoud. Dochter neemt de houding aan die zij voelt als zij aan deze gebeurtenis denkt en het verbaast mij niet dat dit de foetushouding is. Ik vraag aan haar om heel sterk in te leven in deze situatie. Nu vraag ik moeder die er toen niet kon zijn, haar dochter vast te houden en achter haar te gaan liggen. Ook moeder vraag ik zich zo goed mogelijk in te leven in die situatie. Spontaan begint moeder tegen haar dochter te praten en haar een koosnaampje uit haar jeugd te geven. Omdat dit voor moeder ook emotioneel is, en ik van tevoren heb gevraagd of zij op deze manier ook evt. ondersteuning wil, troost ik moeder, terwijl zij haar dochter vasthoudt, aait en troost. Dochter en moeder huilen en ook ik pink een traantje weg. We leren vaak op de opleidingen onze emoties niet te tonen, maar dit is zo prachtig en raakt mij diep. 3 maanden na de sessie hoor ik dat de relatie een stuk verbeterd is en het met de dochter veel beter gaat. Tijd: 4 uur (14.00 tot 18.00 uur in dit geval, maar het zou ook in 2 of 3 keer kunnen plaatsvinden en investering: 200 euro, 100 per persoon.

bottom of page