top of page
image.jpg
image.jpg

Lezingen

Artikelen

Meestergetallen en investeringen

Getallen hebben een betekenis in de energie. Het zijn symbolenvoor kosmische wetmatigheden en patronen.

Geld heeft ook een energetische waarde.

Wanneer ik geld vraag voor een dienst, is dit een uitwisseling van energie.

Ik geef jou: tijd en inzichten in ruil voor geld.

De investering die je doet, heeft een betekenis, niet alleen voor mij, maar ook voor jou.

Om deze reden vragen wij ook 333 euro voor een Reconnection.

Ik heb besloten om mijn prijzen te gaan aanpassen, in onhandige,maar wel betekenisvolle getallen. Zodat wij er allebei nog wijzer van worden.Dat betekent dat mijn prijzen in de meeste getallen omhoog zullen gaan, ook in verband met de verhoogde BTW per 1 oktober, en sommige bedragen gaan naar beneden.

Moge wat je investeert, duizendvoudig naar je terugkomen!


Dubbele getallen hebben een speciale betekenis. Dit worden meestergetallen genoemd. Het getal wordt versterkt (dubbele kracht).

11 : spiritualiteit, bewustzijnsverhoging en inzicht, aantrekken van geld, overwinning of passie.

22 : doorzetten van veranderingen of creëren van een nieuwe wereld.

33 : Universeel bewustzijn, het goddelijke, het alles is 1, versnelling/ verhoging van trilling.

44 : evenwicht tussen het spirituele en het lichamelijke, een nieuwe basisvormen.

55 : individuele vrijheid, loskomen van oude patronen.

66 : eigen verantwoordelijkheid nemen met liefde en creativiteit.

77 : inzicht, wijsheid en kennis.

88: meesterschap over onze gedachten, gedrag en gevoelens.

99 : volmaaktheid, vervulling, evolutionaire vooruitgang, inzicht en innerlijk. licht.

1 : inzicht

2 : samenstellen, schepping

3 : zelfuitbreiding, groeiproces, ontwikkeling, rijkdom, idealisme

4 : waarheid

5 : begrip, groei.

6 : samenwerken, schakel, verband en harmonie.

7 : wedergeboorte, uitbreiding van dezintuigen: voorgevoelens, helderziendheid, helderhorendheid, voorspelling.

8 : oplossing.

9: voltooiing, standvastigheid,evenwicht, rust.

111 : Stromingvan energie, versterkt het niveau waarop jij op dat moment bent.

222 : Ascensie

333 : Beslissingsgetal het wijst jede weg naar een 999 fase van voltooiing.

444 : Voltooiing van een belangrijke fase.

555 : Het ervaren van de energie of een niveau van Christusbewustzijn

666 : Materiële wereld, 3 Dimensionalefrequentie , Dichtheid.

777 : integratie van een bepaald deel van de 4 lagere lichamen met hogerespirituele frequenties

888 : oneindigheid. De materieverenigd zich met het spirituele. Het naderen van de voltooiing van hetascensieproces.

999 : de 3 niveaus van dedrie-eenheid – Voltooiing

Het transformatieproces

We bevinden ons in een periode van spiritueel ontwaken, die wij als mensheid collectief ondergaan. Met als doel onze oorspronkelijke vorm terug te krijgen. Hierbij zullen gaven van: telepathie, heldervoelen, helderruiken, helderhoren en helderzien en het contact met het Hoger Zelf en de Bron (God, of wat dit voor ons is) toenemen.

Op dit moment zijn er ingrijpende veranderingen gaande, waardoor de trillingsfrequentie van de aarde is toegenomen. Hierdoor wordt ons DNA, denken en gevoel gezuiverd. Dit houdt minder beperkingen in ons denken en voelen in en zorgt voor groei in bewustzijn. De evolutie van de aarde bevindt zich momenteel in een stroomversnelling. Het trillingsniveau van de energie op aarde neemt zo snel toe, dat de tijd sneller lijkt te gaan. Eigenlijk worden we voorbereid op een periode waarin tijd zoals we deze nu kennen, niet meer bestaat.

Ook de natuur”rampen” van de afgelopen periode, horen bij het transformatieproces. Deze oerkrachten transformeren de aarde.

Hieruit blijkt wel dat transformatie niet altijd even soepel verloopt.

Frequenties gaan op dit moment versneld terug naar de bron, terug naar de zuivere energie, zoals we die kennen uit de tijd van Lemurië, nog voor Atlantis. We transformeren naar het oorspronkelijk plan.

Van dualiteit naar eenheid, de integratie van linker en rechter hersenhelft, kwaliteiten van de hypofyse en epifyse laten ontwaken, van ego naar Hoger Zelf.

Door de kristallijne energieën kunnen onze lichamen transformeren van koolstoflichaam naar een kristallijn lichtlichaam. Dit alles met als uiteindelijk doel “een hoger bewustzijn” zodat wij allemaal samen kunnen leven op basis van eenheid en een voor ons nog ongekende liefde, het Christus bewustzijn. Een liefdesenergie waarin men belangeloos handelt, ook wel onvoorwaardelijke of universele liefde genoemd. Omdat we nu in een overgangsperiode zitten,waarin oude energieën nog aanwezig zijn naast de nieuwe energieën, kunnen we verwarring ervaren en is het extra belangrijk in onze kracht en bij ons gevoel te blijven. Proberen te herkennen wanneer we vanuit onze ratio reageren op situaties; hier creëren we stress mee en dat kost veel energie.

Ook is het van belang dat we lichaam en geest goed voorbereiden op deze veranderingen en bewustzijn. Veel transmutatiesymptomen zijn te wijten aan het feit dat de hogere energiefrequenties "botsen" met de lagere, die nog in onze lichamen vastgehouden worden.

Het lijkt ook net alsof we geen tijd hebben te herstellen van een vorige uitdaging of een nieuwe dient zich al aan, zowel op fysiek als emotioneel gebied.

De oude programma's en valkuilen lijken ook maar terug te blijven komen. Het voelt alsof we niet verder komen, maar in werkelijkheid zijn we onderweg naar het ontwaken. Iedere herhaling zorgt dat we hetzelfde issue op een diepere laag helen. Het is het afpellen van de ui. Net zo lang, tot er geen herhaling meer nodig is en het zuiverings- of helingsproces klaar is. Erkennen wie we zijn en accepteren hoe en waarom we zo zijn.


Lichtwerkers

Bij de transformatie van de aarde en de mensheid spelen lichtwerkers een belangrijke rol. Dit zijn mensen die een zielsopdracht en zielsverlangen hebben om, vanuit hun kracht en bewustzijn, een bijdrage te leveren aan de voorbereidingen en het begeleiden naar hogere dimensies.

Zij handelen vanuit onvoorwaardelijke liefde en verspreiden hun licht op aarde in de vorm van: liefde, kennis, wijsheid, eenheid en verbondenheid. Zij hebben moeite met agressie en geweld. Lichtwerkers hebben een hoog niveau van bewustzijn, zijn zuiver, werken zonder egobelangen en leven grotendeels vanuit hun intuïtie en innerlijke leiding.

Zij willen anderen helpen met hun: spiritualiteit, geestelijk ontwikkeling en zielsgroei. Dit bestaat vaak uit: informatie verspreiden, behandelingen, workshops, cursussen, lezingen etc. Lichtwerkers kunnen helpen om oude waarden en overtuigingen, negatieve patronen en gedachten, oordelen en eventueel oude relaties, die ons allemaal niet meer dienen, los te laten.

De reden dat Lichtwerkers dit doen, is dat spirituele groei een verhoogde trilling brengt, waarmee een verhoogd bewustzijn wordt gecreëerd. De bedoeling is nieuwe lichtwerkers te laten ontwaken en hierdoor nog meer mensen te kunnen begeleiden naar Hogere dimensies.


Let op: het is heel belangrijk onderscheid te maken tussen echte fysieke verstoringen (ziekten) of symptomen van het transformatieproces. De laatste zijn niet zo belastend dat je niet meer kunt functioneren en zijn zeer tijdelijk. Raadpleeg altijd een arts als je dit, wanneer je dit artikel niet gelezen had, ook zou doen! Als er medisch niets te vinden is, kun je er pas vanuit gaan dat het een symptoom van transformatie is.


Het zuiveringsproces gaat bij vele mensen gepaard met fysieke of emotionele symptomen, waaronder:


Vermoeidheid

Het lichaam heeft rust nodig om al de veranderingen te integreren.


Griepachtige verschijnselen.

Waaronder: spier- en gewrichtspijnen, veel transpiratie, diaree en koorts

Dit kan te maken hebben met uitzuivering van emoties en blokkades.

Medisch gezien zijn deze verschijnselen dan onverklaarbaar en reguliere middelen helpen in dit geval niet.


Spierspasmen of –krampen


Stijfheid of pijn van de ledematen


Symptomen van ontgiften


Nekpijn


Rugpijn


Allergieën


Veranderingen in de spijsvertering


Veranderingen in gewicht


Lichte elektronische schokjes, trillingen of kippenvel


Tijdelijke duizeligheid en misselijkheid

Ontstaat wanneer je niet goed gegrond bent.


Hoofdpijn, oorsuizingen, verminderde concentratie


Veranderingen van het gezichts- gehoor- en smaakvermogen


Veranderende Slaappatronen


Activiteit van het kruinchakra


Elektrische storingen

Gloeilampen flikkeren, storingen van computers, enz.


Tintelingen en aanvallen van verhitting.

Ontstaan door de uitzuivering en het integreren van het hoger bewustzijn. Net zoals koorts het lichaam van gifstoffen ontdoet, zuivert “geestelijk vuur” de persoonlijkheid en psyche.


Spontane Kundalini-ervaringen. Sterke golven van vreugde, die voelbaar kunnen zijn in het hele 

lichaam.


Periodes van overvloed aan energie


Communicatie met planten en dieren


Snellere manifestatie van je intenties


De linker hersenhelft lijkt minder te functioneren. Je hebt meer moeite met: orde, planning, logisch denken, analyserende vermogens, evaluaties, beoordelingen, enz. Dit resulteert vaak in geheugenstoornissen, woorden niet meer zo goed kunnen vinden, etc. Dit alles komt doordat je je rechter hersenhelft meer nodig hebt voor je intuïtie e.d.


Je denken wordt steeds oordeelsvrijer en liefdevoller.


Depressieve buien en paniekaanvallen


Golven van emoties


Wanhoop


Ongeduld


Herinneringen aan jeugdervaringen of vorige levens.


Trauma's komen naar boven


Je losgekoppeld voelen van je lichaam.

Dit heeft te maken met niet gegrond zijn.


Veranderingen in sexuele behoeften


Meer contact met het Hoger Zelf.


Gebeurtenissen die je leven een heel andere wending geven :

Sterfgevallen, scheiding, verandering van baan, ziekten etc.

Soms komt dit allemaal tegelijk.


Veranderingen in bijvoorbeeld werk, (familie)relaties, vriendschappen e.d. Oude contacten of relaties, die zielsgroei in de weg staan, worden losgelaten en er komen nieuwe contacten voor in de plaats. Accepteer dit en laad je ziel op door middel van zielsvoedende relaties.


Het gevoel dat je hier helemaal niet thuishoort: "anders" te voelen, het lijkt of niemand jou begrijpt. Soms een sterk verlangen om terug naar "huis" te gaan. Dit gevoel verdwijnt wanneer je de relatie met je Hoger Zelf op de eerste plaats komt en jij jezelf op aarde manifesteert.


Gevoel van rouw om de persoon die je was, maar niet meer bent.

Dat alles zo anders is geworden sinds je ontwaakt bent.


Gevoelens van eenzaamheid.

Wanneer jij al bewust bent, maar mensen in je omgeving nog niet.


Nieuwe passie vinden. Wat je doet of waar je passie lag, geeft geen voldoening meer. Dit biedt je de kans opnieuw te kiezen.


Situaties en personen verschijnen op het juiste moment.

Boeken, films, muziek, synchrone gebeurtenissen komen op het

juiste moment om je weer een duwtje in de rug te geven. Sommigen

lijken negatief maar zijn op dieper niveau positief.


Visioenen, nummers en symbolen waarnemen:

Je ziet bijvoorbeeld regelmatig 11:11 als je "toevallig" op je digitale klok kijkt. Deze getallen zijn een onderbewuste poort tot een dieper ontwaken.


Wanneer je “last” hebt van symptomen van het transformatieproces, je voor wilt bereiden op deze nieuwe energieën of je meer bewust wilt worden, meer in je kracht wilt gaan staan of dichter bij je gevoel wilt komen, is een behandeling met een van de volgende methoden speciaal aan te raden: Magnified Healing, Shamballa, Crystal Insights. Een Kundalini-activatie, Pijnappelklieractivatie of deelname aan: meditatie, een workshop Magnified Healing, Shamballa MDH, of Intuïtie Ontwikkelen.

Havingness

In spirituele kringen hoor je steeds vaker het woord Havingness.

Het begrip bestaat al heel lang, maar krijgt nu, in het kader van creatie en boeken als The Secret, meer bekendheid.

Havingness is eigenlijk het vermogen om te ontvangen, in materieel en spiritueel opzicht, vandaar dat het in de creatielijn heel belangrijk is. Want als je iets creëert, maar het niet kunt ontvangen, wat is het nut er dan van? Maar als het gewoon om ontvangen gaat, waarom is het dan zo'n issue? De reden is dat het nogal wat oefening vergt om een hoog havingness quotiënt te krijgen, dus om goed te worden in ontvangen. Let maar eens op hoeveel mensen er moeite mee hebben om een compliment / cadeau te ontvangen. 

Achterliggende reden is dat er allerlei blokkades op zitten, zoals het niet waard zijn, niet goed genoeg zijn, er niet mogen zijn. Dit kan je tegenhouden overvloed op vele vlakken te durven ontvangen. Soms speelt zelfs de angst van "alles hebben en wat dan?" mee. Nu kun je inderdaad al de blokkades stuk voor stuk gaan opheffen, maar soms is dat niet nodig. Vaak is het ermee bezig zijn en bewust worden om welke blokkades het gaat al voldoende om meer te kunnen en willen (en vaak ook daadwerkelijk) ontvangen.

Tijdens les 6 van de meditatie cursus doen we een meditatie specifiek op havingness en het vergroten hiervan. Waarschijnlijk kom je in de havingness meditatie ook je blokkades op ontvangen tegen. Vaak is dit voldoende en hoef je er verder niets mee.

Soms is het echter iets waar je aan wilt werken en dit kan uiteraard op vele manieren. Een ervan is een afspraak bij mij maken voor een consult. Je kunt hierbij denken aan werken met: InnerSpeak, Crystal insights, Bachbloesemremedies, Kinesiologie, Spirituele coaching, maar ook Shamballa of Magnified Healing kan je hierbij helpen.

Hoog sensitieve personen en energetische geneeswijzen

Ervaringen in mijn praktijk hebben mij geleerd dat er voorzichtig omgegaan moet worden met hoog sensitieve personen en energetische geneeswijzen.

Dit zijn alle therapieën waar ik in mijn praktijk mee werk en bijna alle alternatieve geneeswijzen.

Zo heeft een hoog sensitief persoon een andere potentie en dosering nodig van homeopathische middelen, Bachremedies en mag je bijvoorbeeld met Quantum-Touch op een laag pitje (de minst heftige ademhalingstechniek) beginnen.

Reden hiervoor is dat bij deze mensen alles zoveel harder binnenkomt. Waar een ander misschien een milde bijwerking ervaart van een middel of een korte periode licht onder de indruk is van een inzicht of verandering in trillingsniveau, staat de wereld van deze cliënt op zijn kop. Dat is niet de bedoeling van een therapie die je in balans zou moeten brengen.

Bovendien is gebleken dat iemand die hoog sensitief is, vaak veel minder nodig heeft van een middel om de gewenste uitwerking te hebben.

De oorzaak is dat niet alleen de zintuigen, maar ook alle cellen en energetisch lichaam (aura, chakra’s etc.) van een hoog sensitief persoon veel gevoeliger zijn. De reactie op energie is dus ook veel sneller en heftiger, wat dan weer fysiek of emotioneel ervaren wordt.

Omdat ik mijn consulten altijd start met een uitgebreide intake, kom ik er meestal snel achter of ik te maken heb met een hoog sensitief persoon. Indien dit het geval is, zet ik de therapie altijd op het laagste niveau in en voer dit, indien nodig, langzaam op. Zo kun je geholpen worden met zo min mogelijk neveneffecten.

Tenslotte is het goed te vermelden dat de minder plezierige kant van hoge sensitiviteit goed reageert op behandeling met Bachbloesems. 

Pijnappelklieractivatie

Plaats en doel pijnappelklier

De ligging van de pijnappelklier of epifyse is achter het derde oog, meer richting het midden van je hoofd, aan de bovenkant van de hersenstam. Het is een endocriene klier, die melatonine (slaaphormoon) produceert. Als je bij je derde oog (maar ook je fysieke ogen) licht naar binnen schijnt, wordt dit hormoon verminderd aangemaakt om wakker te worden. En als het donker wordt op het derde oog en fysieke ogen, wordt er meer melatonine aangemaakt. De functie van de pijnappelklier is het reguleren van de circulaire ritmes van het lichaam, zoals: slaapcyclus, verouderingscyclus.

Activatie van de Pijnappelklier

Dit is eenmethode om de pijnappelklier te laten doen waar zij oorspronkelijk voor bedoeld was; communicatie.

In vroegere tijden was de pijnappelklier een fysiek oog. Later werd dit het derde oog, 6 chakra.

Deze activatie zal je helpen meer van je Hogere Zelf en jouw eigenlijke ziel te integreren. Bovendien kun je meer inzicht krijgen in je levensdoel.

Na de activatie kan er een uitbreiding van je bewustzijn plaatsvinden, waardoor je sneller tot een oplossing of doorbraak komt in thema’s als: relatie, werk, gezondheid, financiën, etc.

Multidimensionele ervaringen kunnen worden geactiveerd; helderziendheid, helderhorendheid en heldervoelendheid.

Naast dit alles werkt de activatie ook als een healing.

Stappenplan pijnappelklieractivatie

We starten met het op een lijn brengen (tijdelijk) en ontspannen van een gedeelte van de bovenrug, nek en hoofd, zodat de energie er zo goed mogelijk bij kan. Ik begin met een korte massage van bovenkant rug, schouders etc. Als je klachten hebt van rug, nek en hoofd, doen we dit op een andere manier. Vervolgens duw ik licht bij schouders en trek de rug wat naar achteren. Daarna trek ik even licht aan je hoofd.

Dan ga ik achter je staan en haal energie uit het pijnappelklier gebied.

Vervolgens werk ik in je energieveld om alles open te maken voor de activatie.

Daarna gebruik ik je eigen energie weer(die ik net uit het pijnappelkliergebied haalde).

Ik maak een beweging met mijn hand met deze energie, die gebaseerd is op de verhoudingen van de Gulden Snede.

Het proces heeft als doel de pijnappelklier te activeren en de kristallen

(zie uitleg verderop) te laden met het eigen energieveld van de cliënt.

We plaatsen geen kristallen of activeren een proces wat kristallen vormt, we activeren slechts de kristallen die al aanwezig zijn. Ik breng deze energie weer in het pijnappelkliergebied onderaan je hoofd/bovenaan je nek. Hier zit een natuurlijke opening die een rechtstreekse energetische doorgang vormt met de Medulla Oblongata, “de Mond van God” volgens de oude Grieken. Dit is onderaan de hersenstam, waar de pijnappelklier boven zit.

Vervolgens kom ik voor je zitten en terwijl ik diep in je ogen kijk, activeer ik de pijnappelklier via de oogzenuw. Hierbij hoef jij mij niet aan te kijken. Ik kijk met twee ogen in een oog.

Tenslotte zorg ik dat aura en chakra’s weer zijn afgesloten en grond ik je door achter je te komen staan en mijn handen op je schouders te leggen.

Kristallen op de pijnappelklier

De afgelopen 60 jaar heeft de medische wetenschap de verkalking van de pijnappelklier bij een grote groep mensen gevolgd.

Aanvankelijk werd er gedacht dat fluoride in het water de oorzaak hiervan was. Op dit moment wordt dit fenomeen ook aangetroffen bij steeds meer kinderen en dus is het idee dat dit door fluoride komt, losgelaten.

De belangrijkste ontdekking die over deze kalkkristallen tot nu toe is gedaan, is dat ze electromagnetische frequenties kunnen ontvangen en uitzenden. Dit werd voeger gebruikt in de kristal radio’s en kunnen dus radiofrequenties uitzenden en ontvangen. Het activeren van deze kristallen zal de tele-communicatie tussen mensen onderling en vooral ook de communicatie met ons Hogere Zelf verbeteren. Bovendien zullen we ons bewuster worden van onze multidimensionele werkelijkheid.

Hoger Zelf

Je Hogere Zelf, of Heilige Christus-Zelf, is je innerlijke leraar, beschermer en de stem van je geweten die in je hart en je ziel spreekt.

Via ons Hoger Zelf hebben we contact met alles om ons heen in deze en andere dimensies. Je Hoger Zelf heeft een eindeloze, eeuwige kennis en wijsheid. Jouw hoger zelf en mijn hoger zelf kunnen communiceren, weten alles en begrijpen alles.

Iedereen heeft in principe al contact met zijn Hoger Zelf, alleen onbewust.

Meer inzicht in jezelf, de ervaringen die je opdoet en de houding die je hebt ten opzichte van het leven kan een enorme sprong in je bewustzijnsontwikkeling opleveren. Dit kun je bereiken door o.a. meer contact met je Hoger Zelf d.m.v. bijvoorbeeld een pijnappelklieractivatie

Grid

Op Atlantis was de creatiekracht van onze gedachten bekend.

Ook was men zich bewust van een elektromagnetisch raster – een soort energiematrix, het Grid, of Christusbewustzijnsraster. Dit is een veld rond de aarde van onvoorwaardelijke liefde.

Dit Grid ontstaat doordat er altijd mensen op aarde zijn die ‘het licht voor de Aarde’ vast houden door aanwezig te zijn, spirituele wijsheden uit te dragen, te onderwijzen of ontdekkingen te doen.

Voorbeelden hiervan zijn o.a: Jezus, Boeddha, Socrates, etc.

Op een dieper niveau wordt hiermee gewerkt aan het herstel van een enorm netwerk rond de aarde van een menselijk ‘grid’ van bewustzijn. Doel is de mensheid ooit op de hogere bewustzijnsniveaus te laten terugkeren, die in Atlantis e.d. waren bereikt.

Ziel

De ziel splitst zich in 12 segmenten, 12 levens. Personen met dezelfde geboorte- en sterfdag en meestal van hetzelfde geslacht. Maar met een totaal ander levensverhaal. Dit voor het evolutieproces van de ziel, om zo sneller te groeien. Je kunt deze zielssegmenten tegenkomen in je dromen of meditaties.

Zij hebben antwoorden op jouw levensles, en jij op die van hen, omdat zij een andere levensles hebben. Via het Hoger Zelf staan deze personen in contact met elkaar. Het Hoger Zelf is overkoepelend. Dus door meer contact te hebben met je Hoger Zelf, kun je de antwoorden vinden en contact hebben met de andere segmenten van jouw ziel.

De pijnappelklier activatie is gericht op meer contact met je Hoger Zelf.


Ervaringen clienten binnen 10 dagen na de activatie:

#Makkelijker om te gaan met scheiding

#Eindelijk weten welke kant op te gaan qua carriere

#Contact met andere zielssegmenten

#Hulp van Hoger Zelf ervaren

#Relatie is verbeterd door inzichten over eigen rol

#Steviger in het leven staan

#Minder duizelig

#Meer energie

#Minder schuldig voelen om wie ik ben en wat ik doe

#Makkelijker gebeurtenissen en emoties los kunnen laten

#Regelmatig een heel blij gevoel

#Zelfacceptatie

#Liefde voor zichzelf kunnen voelen.

De Ultraviolette Vlam / Het Ultraviolette Vuur

Binnen Magnified Healing®, maar in diverse andere methoden en door vele anderen, wordt er gewerkt met de Ultraviolette Vlam / het Ultraviolette Vuur. Het Ultra Violette Vuur is de gave van de Heilige Geest, afkomstig van Boeddha, in het beheer geweest van Kwan Yin en nu van Saint Germain. Al eeuwen bekend bij een kleine groep, maar sinds Saint Germain, grotere bekendheid gekregen.

In de kosmos zijn zeven stralen werkzaam, die de mens in zijn ontwikkeling helpt. De zeven stralen zijn onder andere werkzaam in de zeven hoofdchakra's. Aan elke straal is ook een kleur verbonden. Iedere straal wordt beheerd door een intelligentie, meester.

De zevende straal wordt Ultraviolette vuur/vlam genoemd.

Het Ultraviolette Vuur wordt ook wel Het Heilige Vuur der Transmutatie genoemd.

Het Ultraviolette Vuur dient om: te zuiveren, te helen, lagere energieën naar een hogere frequentie te brengen, en dit alles ook op afstand. We kunnen het gebruiken om verkeerd gebruikte energie te transformeren, maar ook voor lichamelijke genezing, om van slechte eigenschappen af te komen, voor meer energie. We kunnen dit op onszelf en andere personen toepassen, maar ook op: situaties, ruimten, gebouwen, plaatsen, landen en Moeder Aarde. Ook entiteiten kunnen hiermee verdreven worden. Je kunt er dieren en planten mee behandelen en stenen mee opladen en reinigen. Energie die niet perfect is, kan worden terug gezonden naar het Ultraviolette Vuur, terug naar het Universum, waar het vandaan kwam en van daaruit terugkeren naar hetzelfde doel, maar in een perfecte vorm of in de toekomst opnieuw gebruikt worden voor een ander doel. Deze kringloop van energie is prachtig.

Het is belangrijk om stil te staan bij de omvang van dit gebaar van genade / vergeving dat God (of een andere energie waar jij in gelooft) in ons leven manifesteert. Door middel van de Ultraviolette Vlam, kunnen we al onze negatieve gedachten, gevoelens, woorden en daden uit dit en vorige levens transmuteren. En hiermee dus ook Karma oplossen.

Binnen Magnified Healing® is bekend dat de frequentie van de Ultraviolette Vlam in de jaren negentig van de vorige eeuw, werd verhoogd en sindsdien het Violette Vuur van Licht wordt genoemd, omdat de Zilveren Straal van Genade , van de schepping , is toegevoegd. Binnen seichem Reiki noemen ze dit de Zilver Violette vlam.

Toen in 1997 in Magnified Healing de Laserstraal aan de aarde was gegeven, is de Violette Vlam verhoogd tot kosmisch niveau en vanaf die tijd Kosmische Violette Vuur van Licht genoemd. Deze Vlam wordt tijdens de Licht Healing workshop (3 fase) geactiveerd in onze handen.

Het Violette Vuur zal onze vrije wil niet belemmeren. Als we de Violette Vlam vragen zich te mengen in onze Aardse ervaringen, gaan de deuren van de hemel open en wordt er gedaan wat wij vragen , voor het hoogste goed van ieder en volgens Goddelijk plan. De Violette Vlam komt binnen via het Zilveren Koord in ons Kruinchakra, om vandaar in ons hart te komen .

Recent is de Violette Vlam verhoogd naar Ultraviolet. Je hoeft alleen maar aan Saint Germain te vragen en hij helpt je deze Ultraviolette vlam binnen te brengen.

Ook is er kort geleden via Aartsengel Michael een dispensatie gekomen en is er nu een groen-violette vlam . Deze kun je gebruiken om alle chemische toevoegingen in je voedsel te neutraliseren, transmuteren , en ook alle vergiften in je eten en drinken. Je kunt dit doen door Saint Germain te vragen om deze vlam via je handen naar het voedsel en drinken te brengen

Meditatie

Geschiedenis van meditatie

Mediteren bestaat waarschijnlijk al enkele duizenden jaren.

Tijdens bijeenkomsten van jagers en Sjamanen bereikte men d.m.v. zang, dans en drummen een trancetoestand waarin men geloofde in contact met de goden te kunnen komen.

De vroegst bekende meditatie vond plaats in India.

Door geloofsrituelen waarbij een hoge concentratie vereist was, kwamen priesters steeds meer tot inzichten.

Hieruit is later het Boeddhisme en yoga ontstaan.

Meditatie is de techniek van Boeddha om ons uit het lijden van de geest te verlossen. Vanuit India verspreidde het Boeddhisme en yoga zich naar China en Tibet. Hier ontstonden nieuwe stromingen.

In het westen waren de eerste mensen die mediteerden Christelijke monniken die in afzondering in Egypte en Palestina leefden.

De grote doorbraak in de Westerse wereld werd veroorzaakt door De Beatles toen zij in de leer bij de Maharishi Yogi gingen. Sindsdien groeit het aantal mensen wat zich bezig houdt met meditatie en wordt het steeds meer geaccepteerd, zelfs door de wetenschap.

Resultaten van meditatie:

Ontspanning en rust, stressvermindering

Verbeteren van gezondheid. Neurologische studies hebben aangetoond dat migraine met 80% verminderd kan worden door meditatie. Dit geldt voor de frequentie en intensiteit van aanvallen.

Elaine Aron, schrijfster van de bestseller, Highly Sensitive People, schrijft: 'mediteren is goed voor Hoog Sensitieve Personen. Ze moeten een rustpunt in hun bestaan vinden waardoor ze niet over gestimuleerd raken'. De universiteit van Cambridge heeft ontdekt dat inzichtmeditaties de terugval van chronisch depressieve patiënten halveert. Bovendien ga je doordat je je meer bewust wordt van alles, vaak ook bewuster leven (gezondere voeding, levensstijl e.d.)

Meditatie verbetert focus en concentratie

Het bevordert de ontwikkeling van zelfbewustzijn, persoonlijke- en spirituele groei.

Het helpt je met dagelijkse problemen om te gaan. Oude en nieuwe problemen zullen je minder uit je balans halen, je wordt een evenwichtiger persoon.

Door meditatie heb je minder last van onnodige en soms belemmerende gedachten. Je komt meer in contact met je gevoel, waardoor je vaker de juiste keuzes maakt.

Meditatie vergroot creativiteit en intuïtie.

Je kunt meer genieten van het leven, doordat je door mediteren bewuster en relaxt wordt.

Bij meditatie streef je ernaar minder op de 'automatische piloot' te leven, meer tijd in het NU (het moment) door te brengen en oplettender te zijn.

Onderzoek wijst uit dat naarmate je je langer met meditatie bezighoudt je structureel meer ontspannen wordt. Tegelijkertijd word je ook opmerkzamer en bewuster.

Tijdens de meditatie, ben je, naast ontspannen: wakker, alert en gefocust. Mediteren neemt meestal tussen de 10 en 30 minuten van je tijd. Het is niet de lengte, maar de frequentie die je sneller de positieve effecten van meditatie laat merken.

Je zult je meteen na een sessie rustiger en helderder voelen. De meest structurele veranderingen komen als je regelmatig mediteert. Deze kunnen zich manifesteren in: bloeddruk, spierspanning, omgang met pijn en stress, innerlijke rust etc. De een merkt de eerste veranderingen al na enkele dagen of weken en voor de ander kan het maanden duren voordat lichaam of geest voelbaar anders zijn.

Je voelt vaak een verandering op een subtiele manier; bijvoorbeeld dat je minder slaap nodig hebt, je meer ontspannen voelt, etc.

Herinneringen en de InnerSpeak methode

Sommige herinneringen zijn fijn, andere niet zo.

Maar allemaal zijn ze binnen ons opgeslagen als foto’s in een album.

Wat voel jij als je oude foto’s bekijkt? Nostalgie, vreugde, verdriet? Wanneer je er klaar mee bent, sluit ja dan de emoties -welke dit ook waren- net als dit album en zet je het weg voor een ander moment?

Iedere keer dat we naar het verleden kijken en de gevoelens ervaren zonder ze los te laten, creëren we een energieblokkade in onszelf. Het maakt eigenlijk niet uit of de herinnering een fijne of een pijnlijke was, in ieder geval is het een oordeel. Deze opgeslagen herinneringen, verbonden met oordelen, vormen de basis van karmische blokkades. Zij zijn de wonden van onze ziel en fysieke bestaan.


Het is tijd om los te laten! Bevrijd jezelf van het verleden en leef compleet in het heden!

Al deze oude oordelen en wonden zijn je niet meer van dienst.

Het is bagage, die je onderuit haalt en jouw vooruitgang op je pad vertraagt.

Zodra je je bevrijdt en loslaat, word je vrij!

Kleur het hier en nu met vreugde, geluk en liefde!


Ik heb toestemming van Jean Adrienne, grondlegger van de InnerSpeak methode, en de schrijver van dit stuk, het vrij te vertalen en te plaatsen.  

bottom of page